skok na navigaci skok na obsah

V&V Nábytek ... Váš partner ve světě interiérů 

V&V Nábytek Obchodní podmínky

Nacházíte se: V&V Nábytek » Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky nákupu

 1. Výběr a objednání zboží není žádným způsobem omezen, objednat zboží může každý návštěvník obchodu, registrace zákazníka není zatím možná. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %.
 2. Po provedení výběru zboží vložíte produkt do košíku kliknutím na "Přidat zboží do košíku" a dále můžete pokračovat v nákupu. Aktuální obsah nákupního košíku uvidíte v horním rohu pravého sloupce. Po ukončení výběru zboží přejděte do nákupního košíku a vyberte typ platby a způsob dopravy zboží. Po kliknutí na "Objednat zboží" v dalším kroku vyplníte doručovací údaje a můžete ještě naposledy upravit typ platby a doručení zboží. V případě, že máte jakýkoliv specifický požadavek či přání, vepište jej do pole s označením "Poznámky". Nákup dokončíte kliknutím na tlačítko "Závazně objednat".
 3. Na Vámi vyplněný e-mail Vám bude zasláno potvrzení objednávky. V případě objednání zboží v hodnotě převyšující částku 20 000 Kč včetně DPH, budeme požadovat zálohu 10 % z ceny objednávky. U zboží s hodnotou vyšší než 50 000 Kč je způsob úhrady zálohy a doplatku řešen se zákazníkem individuálně.
 4. Částku uvedenou na zálohové faktuře uhraďte bankovním převodem, případně přímým vkladem pokladní složenkou na náš účet vedený v KB Písek č.ú. 7578300247/0100. Variabilní symbol zálohové platby Vám bude přidělen při potvrzení Vaší objednávky. Vaše objednávka nabývá platnosti dnem připsání zálohové platby na náš účet. O tomto datu budete informováni e-mailem. Zbývající část ceny zboží včetně DPH 21 %, pokud jste vybrali přepravní službu, uhradíte při převzetí zboží. Pokud jste vybrali jiný způsob, pak provedete platbu Vámi vybraným způsobem před převzetím zboží, na základě námi vystavené doplatkové faktury.

Pro přijetí objednávky je bezpodmínečně nutné, aby zákazník uvedl přesné kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení (popřípadě název firmy)
 • adresa objednatele (IČ, DIČ)
 • místo dodání, není-li shodné s adresou objednávajícího
 • telefon, fax či email

Záruční lhůta je nejméně 24 měsíců od data dodání. V případě jakékoliv nejasnosti volejte na telefonní číslo +420 737 252 366 (Po - Pá 9:00 - 17:00 hod) kde Vám rádi poradíme.

Podmínky dodání

Dodací lhůta činí maximálně 8 týdnů od data přijetí zálohové platby na účet prodejny vedený v KB Písek, č.ú.: 7578300247/0100. O tomto datu budete informováni e-mailem.

Doprava je zajištěna převážně vlastními vozidly naší firmy a kurýrní službou, resp. Českou poštou, PPL nebo Toptrans. Vyhrazujeme si právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

Zboží zasílané Českou poštou je doručováno službou "Obchodní balík" obvykle do 24 hodin od podání. Zboží doručované firemními vozy nebo přepravní službou je obvykle dodáváno v následujících 24 hodinách po předchozím telefonickém potvrzení závozu. Přesný den a čas dovozu zboží Vám dodavatel oznámí s dostatečným časovým předstihem.

Společně s dodávaným zbožím je zákazníkovi předána faktura, která slouží zároveň jako doklad pro případné reklamační řízení. Pokud je zboží zasíláno Českou poštou, je se zbožím zasílán dodací list a daňový doklad (faktura) je doručen dodatečně na základě potvrzení o dodání.

Formy úhrady objednaného zboží

Zákazník může jako formu úhrady zvolit platbu dobírkou. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR. Platba probíhá při předání zboží kurýrní službou či Českou poštou.

Zákazník může jako formu úhrady zvolit platbu předem (bankovním převodem). Úhradu provede zákazník na náš účet vedený v KB Písek č.ú. 7578300247/0100. Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo jím uskutečněné objednávky či použije variabilní symbol ze zaslané zálohové faktury. Tato platba probíhá výhradně před dodáním zboží na základě výzvy pracovníka firmy V&V Nábytek, pokud není výslovně domluveno jinak.

Zákazník může jako formu úhrady zvolit přímou platbu v hotovosti při osobním převzetí zboží na prodejně v Písku.

Stornování objednávky

Vaši objednávku lze stornovat nejpozději do 48 hodin od objednání a to písemně, faxem nebo e-mailem. Potvrzení storna Vaší objednávky Vám bude odesláno e-mailem. Další možnost stornování objednávky je neproplacení zálohové platby. Na neproplacení zálohové platby budete upozorněni e-mailem a po uplynutí lhůty 7 dnů bude Vaše objednávka stornována.

Pokud stornujete objednávku po zaplacení zálohové faktury, pak do 48 hodin od jejího připsání na náš účet vracíme zákazníkovi 90 % zaplacené zálohy, do 7 dnů 50% zaplacené zálohy a po uplynutí 10 dnů je záloha je nevratná a bude použita na úhradu nákladů dodavatele spojených s vyřízením objednávky.

Čas se řídí datem a časem odeslání našeho potvrzení o připsání Vaší platby na náš účet. Stornování objednávky po zaplacení zálohové faktury je nutné učinit písemně, faxem nebo e-mailem, přílohou musí být náš potvrzující e-mail o připsání Vaší platby na náš účet. Ve stornu objednávky uveďte Vaše číslo účtu pro převedení odpovídající části Vaší zálohy.

Vzor kupní smlouvy

prodávající (dále jen dodavatel) a kupující (dále jen zákazník)

Předmět koupě

Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím elektronického obchodu V&V nábytek formou e-mailové objednávky.

Cena zboží

Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené v elektronickém obchodě V&V nábytek umístěným na stránkách www.vvnabytek.cz a kupujícím byl souhlas s jeho prodejní cenou vyjádřen zasláním objednávky prodávajícímu. Cena je uvedena včetně DPH 21 %.

Platební podmínky

Kupující je povinen uhradit zálohu na zboží ve výši 10 % z ceny objednávky a to v případě, že prodejní cena zboží přesahuje 20 000 Kč včetně DPH 21 %. U zboží s hodnotou vyšší než 50 000 Kč je způsob úhrady zálohy a doplatku řešen se zákazníkem individuálně. Zbývající část ceny za zboží uhradí kupující při převzetí zboží přepravní službě. Pokud si kupující vybral jiný způsob doplacení ceny zboží, pak provede platbu jím vybraným způsobem před převzetím zboží, na základě prodávajícím vystavené doplatkové faktury.

Po připsání této platby na účet prodávajícího bude zboží vyexpedováno kupujícímu. Pokud kupující neuhradí zbývající část ceny výrobku, nebude mu zboží předáno. Zboží bude ponecháno u dodavatele max. po dobu čtrnácti dnů od data neúspěšného předání zboží. Pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnutém náhradním termínu nebo neprojeví-li zájem o náhradní řešení, záloha propadá ve prospěch prodávajícího. Proplatil-li zákazník doplatkovou fakturu a přesto zboží neumožnil prodávajícímu dodat, a to ani v náhradním termínu, bude kupujícímu po uplynutí čekací lhůty čtrnácti dnů vrácena částka ve výši doplatkové faktury a záloha propadne ve prospěch prodávajícího. Náklady vzniklé na opakovanou dopravu vždy hradí kupující.

Dodací podmínky

Dodací lhůta je maximálně osm týdnů od data připsání zálohové platby na účet prodávajícího. Dopravu zboží zajistí prodávající na místo dodání určené kupujícím v objednávce.

Záruční lhůta

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu 24 měsíců od data dodání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

Platnost a odstoupení od smlouvy

Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Kupující je oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy. Záloha je vratná od data a času e-mailu (obsahujícího potvrzení o připsání zálohové platby na účet prodávajícího) zaslaného prodávajícím kupujícímu: při odstoupení od smlouvy (storno objednávky) do 48 hodin ve výši 90% zaplacené zálohy, dále do 7 dnů ve výši 50% zaplacené zálohy a po uplynutí 10 dnů je záloha je nevratná. Odstoupení od smlouvy vyžaduje písemnou formu a její součástí musí být kopie potvrzujícího e-mailu o připsání zálohové platby na účet prodávajícího.

Reklamace

Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží. Na veškeré zboží dodané prostřednictvím elektronického obchodu V&V nábytek umístěným na stránkách www.vvnabytek.cz je poskytována záruční lhůta minimálně 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu po kterou byl výrobek v záruční opravě a vztahuje se pouze na reklamovaný díl nebo část, jedná-li se o výrobek složený z více jednotlivých dílů nebo částí.

Převzetí zboží, jeho zaplacení a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem dodacího listu. Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží vykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží. Fakturou, případně také záručním listem, prokazuje kupující při reklamaci původ zboží. Není-li ke zboží vystaven záruční list, postačuje při reklamaci k doložení původu zboží faktura. Záruční list musí být potvrzen dodavatelem.

Kupující si při vybalování zboží počíná tak, aby obal neponičil a uschoval. Zjistí-li zákazník vady zboží, musí o nich informovat dodavatele bez zbytečného odkladu. O zjištěných nedostatcích informuje zákazník dodavatele písemně, přičemž uvede charakteristiku závad. Zboží, které je dodáváno v demontovaném stavu, je třeba zkompletovat podle přiloženého návodu. Nebude-li při kompletaci postupováno dle návodu, nelze uplatňovat reklamaci zboží.

V případě, že je nutné doručit reklamované zboží k opravě u dodavatele, je nutné toto zboží dopravit ve vyhovujícím obale, nejlépe originálním. Nebude-li zboží při přepravě dostatečně chráněno, není dodavatel povinen reklamaci uznat. Náklady na dopravu hradí zákazník. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení. Reklamaci lze uplatnit pouze v případě kompletnosti zboží.

Zákazník může při reklamaci uplatňovat následující nároky:

 • dodání chybějícího zboží nebo jeho částí
 • opravu závad
 • výměnu zboží za bezvadné v případě, že je vada neodstranitelná nebo se již stejná vada nejméně dvakrát opakovala

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno
 • zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku
 • zboží bylo poškozeno živly

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční lhůty, jedná se o opravu placenou.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, můžete nás kontaktovat. Veškeré údaje naleznete na stránce kontakty.Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Nepřehlédněte

 


  © 2007 V&V Nábytek | Přístupnost
zhotovili Michal Marek a Petr Vladyka
Mapa webu Tisk Nahoru